List otwarty do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie nazwania rektora UJ „reakcyjnym bucem”

W związku z zaplanowanym na czwartek, 19 stycznia 2023 posiedzeniem odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie m.in. nazwania przeze mnie rektora UJ Jacka Popiela „reakcyjnym bucem” powstał list otwarty do władz UJ. Każda osoba może podpisać go drogą mailową.
17 stycznia 2023

Moja przyjaciółka Olimpia Maciejewska napisała list, który publikowany jest poniżej jako list otwarty, adresowany do rektora, prorektorxx i dziekanxx Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz do osób zasiadających w komisji dyscyplinarnej, która będzie mnie sądzić.

Każda osoba chętna, by podpisać list może to zrobić drogą mailową przesyłając na adres mailowy informację o woli podpisania się (nazwiska sygnatariuszxx będą dodawane sukcesywnie chronologicznie, wraz z kolejnością nadesłania podpisów):
franciszek.vetulani@gmail.com

List otwarty do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacek Popiel

Prorektor UJ, prof. Armen Edigarian

Prorektor UJ, prof. Tomasz Grodzicki

Prorektorka UJ, prof. Dorota Malec

Prorektor UJ, prof. Jarosław Górniak

Prorektor UJ, prof. Piotr Jedynak

Prorektor UJ, prof. Piotr Kuśtrowski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. Jerzy Pisuliński

Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, prof. Jacek Nowak

Dziekan Wydziału Historycznego UJ, prof. Stanisław Sroka

Dziekan Wydziału Filologicznego UJ, prof. Władysław Witalisz

Dziekanka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, prof. Ewa Gudowska-Nowak

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, prof. Włodzimierz Zwonek

Dziekan Wydziału Chemii UJ, prof. Wojciech Macyk

Dziekan Wydziału Biologii UJ, prof. Joanna Zalewska-Gałosz

Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ, prof. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ, prof. Jacek Sapa

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ, prof. Piotr Pierzchalski

Dziekanka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska

Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prof. Paweł Laidler

Dziekanka Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, prof. Jolanta Jura

Dziekan Wydziału Geografii i Geologii UJ, prof. Marek Drewnik

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ, prof. Jarosław Fazan

Odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów UJ obradująca dn. 19 stycznia 2023 w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ przy ul. Ingardena 6 w Krakowie w sali 1.10 w sprawie obwinionego Franka Vetulaniego – przez kierownika działu spraw studenckich, mgr. Szymona Janotę

Kraków, 17 stycznia 2023 r.

29 czerwca 2022 roku komisja dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego wymierzyła karę nagany studentowi Frankowi Vetulaniemu za określenie rektora Jacka Popiela reakcyjnym bucem. 19 stycznia 2023 r. zapowiada obrady komisja, która rozpatrzy odwołanie od decyzji sprzed ponad pół roku. Student Franek Vetulani musiał czekać wiele miesięcy na pisemne uzasadnienie decyzji komisji dyscyplinarnej, które było warunkiem procedury odwoławczej.

Słowami „reakcyjny buc” posłużył się student Franek Vetulani, by wyrazić krytykę decyzji, jaką profesor Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, podjął w sprawie przywrócenia wykładu dr. Magdaleny Grzyb w ramach sesji „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Ponieważ grupa studentxx zasygnalizowała współorganizatorxom konferencji transfobiczne treści w wypowiedziach dr. Grzyb, wykład został odwołany. Jednak rektor UJ Jacek Popiel otoczył parasolem ochronnym wykładowczynię i jej wykład przywrócił. Przy okazji działanie to spotkało się z aprobatą Przemysława Czarnka. Minister edukacji i nauki pochwalił postawę UJ.

Według Słownika języka polskiego PWN buc potocznie znaczy tyle, co człowiek zarozumiały, arogancki. Jakie są więc przeszkody w posługiwaniu się tym słowem w kontekście wolności wypowiedzi? Czy nie można nazwać bucem Jacka Popiela, gdyż jest profesorem i do tego jeszcze pełni funkcję rektora, i to jeszcze jakiej uczelni? Najstarszej! Polskiej! Uniwersytetu Jagiellońskiego! Czy słowo buc obraża starszego od wypowiadającego to słowo „buc” człowieka? No bo szacunek należy się starszym. Bardziej wykształconego człowieka? Ponad profesora już więcej stopni nie ma, a student Franek Vetulani to tytułu naukowego żadnego jeszcze nie uzyskał.

Czy może słowo buc, wypowiedziane przez Franka Vetulaniego obraziło ciało prawne rektora, które przyobleka na każdą inaugurację roku akademickiego, być może pachnący naftaliną płaszcz sobolami podbity i podąża z procesją z alma mater do kościoła św. Anny albo też na odwrót? To ciało nie martwi się, że wśród studentxx, doktorxx, doktorxx habilitowanych są prawdopodobnie osoby ateistyczne albo osoby wyznające buddyzm, może są też osoby wyznające islam.

Uniwersytet jest wspólnotą. Jego cechą jest autonomia. Jakie więc relacje pomiędzy jego członkami powinny panować? Wertykalne czy horyzontalne? Hierarchiczne czy równościowe? Ateńska Akademia nie dopuszczała kobiet. Jej grono stanowili mężczyźni. Ale wśród tych mężczyzn nie starszeństwo decydowało o tym, czy się prawdę powiadało. Bo i młodzian mógł obśmiać starca, gdy ten głupoty mówił.

Słowo buc mieści się w granicach wolności słowa, która z kolei ma charakter publiczny. Dostęp do wypowiedzi Franka Vetulaniego może i powinien być dla każdego, kto znalazł się 6 grudnia 2021 r. przed Collegium Nowum, kiedy Franek Vetulani nazwał rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego „reakcyjnym bucem”.

Jak można polegać na autorytecie rektorskim, kiedy za przykłady niedemokratycznego zachowania bez trudu podać można ostatnie wystąpienie rektora Uniwersytetu Warszawskiego Alojzego Nowaka, który odwołał wykład dr. Hanny Machińskiej? A w ogóle to rektor ów jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie oraz zasiada w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

Jak można polegać na autorytecie rektorskim, kiedy widzimy nieludzkie i dyskryminacyjne działania Piotra Borka, rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, które ostatecznie doprowadziły do rezygnacji przez UP z praktyk równościowych używania imion wskazanych przez osoby w trakcie tranzycji i siłowego narzucania im tych formalnie zapisanych w dokumentach?

Uniwersytet to nie folwark. To nie miejsce, gdzie ci co są na górze gardzą tymi na dole, a ci z dołu zazdroszczą tym na górze. Aktywista Franek Vetulani odważnie wytykając hipokryzję i fałsz narzucanych autorytetów, naraża się na dezaprobatę i krytykanctwo ze strony tzw. zdroworozsądkowych osób. Zmiana na lepsze jest jednak możliwa tylko dzięki takim „niepoważnym” osobom jak Franek. Dlatego staję w obronie jego działań. Apeluję do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów UJ, która będzie sądzić Franka Vetulaniego 19 stycznia b.r. o zaniechanie wymierzania kary dyscyplinarnej. Wiem, że znajduję się w mniejszości, ale też wiem, że nie jestem samx.

Olimpia Maciejewska

Katarzyna Wójtowicz

Ari Staszyński

Michał Wojas

Vero Uršnik, osoba studencka WSMiP UJ

Martin Jezierski

Stanisław Bojarski, student 1. roku prawa na UMCS w Lublinie 

Łucja Talaga

Kasia Józefowska

Vero Ciałowicz, osoba studencka IEiAK UJ

Karolina Stachowiak, lekarka medycyny

Weronika Frączek

Piotr Zastocki

Anna Dunajska, absolwentka UJ

Maciej Sokół

Mgr Mateusz Miesiąc, absolwent RMA Comparative Literary Studies, Utrecht University

Marek Rafał Krupski, s. Andrzeja, Warszawa

Maciej Zborek

Krzysztof Wroński, Przedstawiciel ds. Świeckiego Państwa w Stowarzyszeniu Młoda Lewica RP

Barbara C. z Krakowa

Marek Vetulani

Rafał Kuczyński  

Michał Wiktor Puchała

Barbara Jurasz

Julia Gławęda 

Izabela Patykowska, aktywistka, studentka prawa WPIA UJ

Wanda Szaszkiewicz

Maciej Szaszkiewicz

Adam Turbiarz, osoba niebinarna, aktywistyczna, będąca częścią społeczności akademickiej

Barbara Mazanek

Laura Kwoczała, aktywistka, studentka UW

Karol Myśliwiec, student filologii angielskiej

Marcin Sylwester Gołąbek

Jeremi Dobrzański

Dominik Kopera

Ewelina Płonka

Alicja Szczepańska-Ptak, mgr prawa, adwokat, babka macierzysta Franka Vetulaniego

Magda Dropek, aktywistka LGBT

Klaudia Radecka

Bartosz Żurawiecki

Janusz Michał Różański

Łukasz Kozak

Ewa Jankowicz

Katarzyna Augustynek

Łukasz Nalepka

Elizabeth Angel Meier, transpłciowa kobieta

Krystyna Jarosz, emerytka, rocznik 1953, UJ rocznik 1981

Jan Szwanda, student WSMiP UJ

Tadek Kaczmarski

Bartłomiej Orzychowski

Edward Pasewicz

Krystyna Drat-Ruszczak, emeryt. prof. Uniwersytetu SWPS

Kalina de Nisau, Warszawa

Jacek Kasjanowicz, artysta malarz

Ernest Figiel, transpłciowy student UJ

Anna Tess Gołębiowska, mgr. filologii polskiej i czeskiej, UAM; osoba członkowska Rady Języka Neutralnego, dziennikarzę i aktywiszcze

Tomisław Szeliga

Marek Trzybiński

Michał Bzoma

Rafał Piotrowski

Hubert Znajomski

Łucja Szeliga

Wojciech Rejman

Dario Spagnolino

Dr Marcin Galent, adiunkt UJ, ZNP w UJ, Partia Razem, Stowarzyszenie „Kuźnica”

Justyna Smagała

Mateusz Burzawa

Dominik Sęczkowski

Romi Nowak

Henryka Szatkowska

Monika Karadasinska

Marta Z. from Ukraine

23 odpowiedzi

   1. Niestety polityka coraz brutalniej wkracza na Wyższe Uczelnie. Trzeba się temu stanowczo przeciwstawić. To co wydarzyło się ostatnio na Uniwersytecie Warszawskim woła o pomstę do nieba. Popieram działania które przeciwstawiają się temu.

 1. Wstyd, że w XXI wieku, w środku Europy istnieją komisje dyscyplinarne, zeby kneblowć , mlodych ,niepokornych. Wstyf panie rektorze.

 2. Uważam, że to nie jest dobra droga – karanie za być może zbyt emocjonalne wypowiedzi, ale w słusznej sprawie.

 3. Jestem 75- cio letnim starszym panem.
  Rozumiem desperację młodego temperamentu.
  Dlatego Go popieram.
  Wojciech Rejman

 4. Po Sorbonie, Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą z uczelni w Europie i jestem wstrząśnięta,że za PiS zmienił się w skansen, w konserwatywny zaścianek politycznej nagonki na ludzi o niezależnych ,otwartych poglądach i cofa nas wywdzięczając się władzy i kościołowi.To wstyd dla tej uczelni.

 5. Uczelnia taka jak Uniwersytet Jagielloński powinna być uczelnią otwartą na wolność słowa, nowoczesną, niezależną,a nie zaściankiem Europy rządzonym przez konserwatystów wysługujący się władzy i kościołowi. To wstyd dla jednej z najstarszych uczelni w Europie. Dawniej otwartej na świat.

 6. Czyli niektórym osobom nie wolno wypowiadać swoich poglądów, innym wolno?
  W czym buc rewolucyjny lub buc transpłciowy jest lepszy od buca reakcyjnego lub buca statyczniepłciowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.