Żaden śmieć nie obrazi Władysława Frasyniuka

Sąd skazał Władysława Frasyniuka na rok próby i zapłatę 3 tys. złotych na fundusz prowadzony przez ministerstwo sprawiedliwości za nazwanie polskich żołnierzy „śmieciami”. Wyrok nie jest prawomocny.
16 sierpnia 2022

Sąd warunkowo umorzył sprawę wniesioną przez prokuraturę przeciwko Władysławowi Frasyniukowi. W ubiegłym roku Władysław Frasyniuk mówił o polskich żołnierzach na granicy polsko-białoruskiej, o ich bezdusznej postawie wobec osób przekraczających granicę ze strony białoruskiej w ucieczce przed krwawym reżimem Łukaszenki:

To jest wataha psów która otoczyła biednych, słabych ludzi. Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie: plują na te wszystkie wartości o które walczyli ich rodzice, dziadkowie.

Władysław Frasyniuk o zbrodniarzach na polsko-białoruskiej granicy

Polowanie na Frasyniuka

Sprawę przeciw Frasyniukowi wniosła kontrolowana przez Zbigniewa Ziobrę prokuratura. Sędzia Anna Borkowska uznała, że użycie „obraźliwego, poniżającego i pogardliwego” sformułowania „śmiecie” nie znajduje uzasadnienia „w celu wypowiedzi oskarżonego, którym było zwrócenie uwagi na problem traktowania imigrantów”. Sędzia wskazała, że używając sformułowania „śmieci” oskarżony przekroczył prawo do krytyki i wyrażania opinii, a sformułowanie to wyczerpało znamiona przestępstwa z artykułu 216 Kodeksu karnego, tzn. znieważenia.

Tym samym Władysław Frasyniuk został uznany winnym. Stopień szkodliwości społecznej wypowiedzi Władysława Frasyniuka sąd uznał za „niewątpliwie wyższy od znikomego”. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura i Władysław Frasyniuk już zapowiedzieli apelację.

Skandaliczny wyrok

To skandaliczny wyrok w imieniu Rzeczypospolitej. Czy Władysław Frasyniuk będzie jedynym skazanym w sprawie torturowania i narażania zdrowia i życia osób uchodźczych na granicy polsko-białoruskiej, a nieludzkim, parszywym i podłym kreaturom, zbrodniarzom w polskich mundurach czapka z głowy nie spadnie?

Żaden śmieć nie obrazi Frasyniuka

Po ogłoszeniu wyroku Zbigniew Ziobro napisał: „Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu!”

Powiedzmy sobie jasno i wyraźnie:

Żaden śmieć nie jest w stanie obrazić Władysława Frasyniuka.

Kto na polsko-białoruskiej granicy torturował i narażał na śmierć mężczyzn, kobiety i dzieci lub przyzwalał na to jest gorszy niż śmieć.

Foto: Michał Koziczyński, Senat RP, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.