Rada ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Krakowa