Urząd delegalizuje protest pod Uniwersytetem Jagiellońskim. Władze uczelni w porozumieniu z wojewodą zarezerwowały sobie teren pod murami UJ

W odpowiedzi na zgłoszony przeze mnie na 1 października protest pod Collegium Novum UJ dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że w tym miejscu władze uczelni zarejestrowały już wcześniej zgromadzenie cykliczne, które według ustawy ma pierwszeństwo nad moim zgromadzeniem. Umożliwiła to decyzja PiS-owskiego wojewody Łukasza Kmity.
28 września 2023

Protest przeciw obecnym władzom UJ odbędzie się w niedzielę, 1 października 2023 r. Rozpocznie się o godzinie 9:15 pod Collegium Novum UJ. Wcześniej o godz. 8:30 wygwizdamy rektora i dziekanów w drodze na mszę do kościoła św. Anny, pod schodami świątyni.

Działania te chcą jednak utrudnić jeśli nie zniweczyć współdziałające ze sobą: władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urząd Miasta Krakowa i wojewoda małopolski.

W nawiązaniu do Pańskiego zgłoszenia zgromadzenia mającego się odbywać 1 października br. w godz. 9.35 – 13.35 na Plantach Krakowskich, przed wejściem głównym do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, informuję co następuje.

We wskazanej przez Pana lokalizacji 1 października odbywać się będzie zgromadzenie cykliczne w trybie art. 26a ustawy z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach; zgromadzenia cykliczne mają się odbywać każdego 1 października w latach 2023 – 2026 r. włącznie, w godz. 10.00 – 11.00 na trasie: św. Anny – Planty – Collegium Novum (Dąb Wolności) – Planty – Piłsudskiego – Wenecja Krupnicza (przed Auditorium Maximum UJ). Na organizację tych zgromadzeń wydał decyzję Wojewoda Małopolski [Łukasz Kmita].

Bogdan Klimek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa

Art. 12 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach stanowi: „Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień (…). Zgromadzeniom, o których mowa w art. 26a, przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia”.

W związku z faktem, że pierwszeństwo wyboru czasu i miejsca przysługuje [zgodnie z ustawą-FV] organizatorowi zgromadzenia cyklicznego, w trybie art. 12 ust. 2 ww. ustawy wzywam Pana do dokonania korekty zawiadomienia i takiego wskazania miejsca i czasu, aby zaplanowane przez Pana zgromadzenie nie kolidowało ze zgromadzeniem cyklicznym – należy wskazać teren, który odległy będzie o nie mniej niż 100 metrów od obszaru gdzie ma się odbywać zgromadzenie cykliczne, o którym mowa wyżej.

Czytaj też:

Przeciw powrotowi getta łakowego na UJ. Tradycyjny protest z okazji inauguracji roku akademickiego

Przeciwko czemu odbędzie się protest 1 października 2023 r. pod Collegium Novum UJ?

 • Brak dostępnych akademików;
 • Mobbing i molestowanie seksualne osób studenckich, osób pracowniczych – zamiatanie pod dywan, brak adekwatnych działań;
 • sojusz z transfobami: sprawa Ernesta Figla – w tym pubikacja Beaty Kowalskiej i Przemysława Tacika w odpowiedzi na list otwarty w solidarności z Ernestem Figlem napisany przez Magdę Dropek; sprawa odwołania i przywrócenia przez rektora UJ wykładu Magdaleny Grzyb; sprawa Łucji Dzidek, stanowisko rzecznika dyscyplinarnego rektora UJ Pawła Czarneckiego ws. Łucji Dzidek, decyzja prorektora UJ Armena Edigariana o akceptacji decyzji rzecznika dyscyplinarnego Pawła Czarneckiego ws. Łucji Dzidek;
 • niezrealizowana zapowiedź zwolnienia Samuela Nowaka za żart na temat aborcji – dwie depesze Polskiej Agencji Prasowej na ten temat w przeciągu roku;
 • sankcje dyscyplinarne i przeoranie mnie pomiędzy majem 2021 r. a styczniem 2023 r. przez całą machinę dyscyplinarną UJ. Naruszanie mojej godności i poczucia bezpieczeństwa – m.in. przez przesłuchiwanie w mojej sprawie w mojej obecności jako świadkinię Łucji Dzidek. O skreśleniu mnie z listy osób studenckich dowiedziałem się od Elżbiety Chrzanowskiej-Kluczewskiej, którą znam osobiście. Dowiedziała się o tym jeszcze przede mną od swojej koleżanki, Elżbiety Mańczak-Wohlfeld, byłej dyrektorki MISH. Na uniwersytecie wieści szybko się rozchodzą, szkoda że ja dowiedziałem się jako ostatni.
 • Haniebne słowa pod moim adresem lub na mój temat, które padły ze strony następujących osób profesorskich UJ.
  Dominika Dudek. Irena Nalepa. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Tomasz Gizbert-Studnicki. Krzysztof Płeszka. Adam Dyrda. Jacek Popiel. Armen Edigarian.
 • Sprawa rozbudowy kampusu UJ kosztem niszczenia cennych przyrodniczo terenów.
 • Klerykalizacja UJ. Msza na rozpoczęcie. Zhańbieni księża i chrześcijańscy akademicy w kadrze naukowej i dydaktycznej. Haniebna tabliczka upamiętniająca JP2 na gmachu Collegium Novum. Wystawa poświęcona JP2 w Bibliotece Jagiellońskiej. Wielki wizerunek Jezusa w hallu Biblioteki Jagiellońskiej.
 • Milczenie władz UJ w sprawie kolejnych deform ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.
 • Zajmowanie się wyimaginowanymi problemami jak walka z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (dzisiejszym UP) o prawo do używania nazwy Uniwersytet Krakowski.
 • Brak reakcji władz na skandaliczny wiec byłej faszystowskiej doktorantki UJ i jej zwolenników, podczas którego była doktorantka krzyczała do mnie: „Przeproś rektora [Jacka Popiela]!”.

Będzie to już trzeci kolejny protest pod murami UJ w dniu inauguracji roku akademickiego. W niewielkim gronie przeciw władzom uczelni protestowaxxśmy również w 2021 i 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.